Datatag ID Limited

Prehlásenie k webovým stránkam Datatag

Spoločnosť Datatag ID Ltd vyvíja všetko úsilie, aby zabezpečila presnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ale neprijíma zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia.

Ani Datatag ID Ltd alebo jej pobočka, alebo ktokoľvek, kto pomáha rozvíjať, vytvárať alebo dodávať materiály a informácie na tejto stránke nie sú zodpovední za prípadné škody súvisiace s používaním alebo nemožnosťou používať tento web.

Robíme to najlepšie, aby sme poskytovali presné informácie, ale negarantujeme ich obsah. Nenesieme zodpovednosť za využívanie akýchkoľvek materiálov na týchto stránkach z hľadiska ich presnosti a spoľahlivosti. Nezaručujeme, že tieto stránky alebo všetky funkčnosti tohto webu budú aj naďalej k dispozícii.

Datatag ID Ltd nezaručuje, že funkčnosti obsiahnuté na týchto stránkach budú vždy funkčné alebo bez chýb, že chyby budú opravené, že tieto stránky alebo akýkoľvek server, ktorý ich sprístupňuje, nie je napadnutý vírusmi alebo inými škodlivými komponenty, alebo že úspešné výsledky alebo výstupy sú dôsledkom vášho používania informácií na týchto stránkach.

Nie sme zodpovední za akékoľvek materiály zverejnené ľubovoľným používateľom alebo akékoľvek informácie obsiahnuté na akýchkoľvek odkazovaných stránkach. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Datatag ID Ltd a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné ani neručia za akýkoľvek materiál, ktorý môže byť považovaný za urážlivý, nechutný alebo hanlivý.

Datatag on Twitter Datatag on Facebook Datatag on YouTube Datatag Latest News
REGISTRAČNÝ SYSTÉM
Datatag Official Sponsor of BSB